Leefbaar Loon

Alle ambachtslieden die onze tassen maken verdienen het lokale wettelijke minimumloon of meer. Hoewel dit lokaal acceptabel is willen we meer voor de ambachtslieden. Een leefbaar loon kan een positieve invloed hebben op de beslissingen die werknemers nemen wat betreft gezondheid, voeding, gezin, veiligheid en hun toekomst, om die redenen zijn we van mening dat we als bedrijf verplicht zijn om te werken naar het bieden van een leefbaar loon voor alle werknemers.

Wat is leefbaar loon?

Een leefbaar loon is het loon dat een werknemer in een bepaalde stad of regio ontvangt voor een standaard werkweek. Dit is voldoende om de werknemer en zijn/haar gezin in staat te stellen te voorzien in een schappelijke levensstandaard, inclusief voedzaam eten, benodigdheden, huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer, kleding en andere essentiële behoeften, evenals sparingen voor onverwachte gebeurtenissen.

Implementatiepilot 2021

Samen met onze productie partner Springfield en de Indiase NGO ASK zijn we in 2021 gestart met het leefbaar loonproject om het minimumloon te verhogen naar een leefbaar loon. Met het management van Springfield hebben we hun huidige loon bekeken, bepaald hoe ver ze verwijderd zijn van een leefbaar loon en wat O My Bag extra zou moeten betalen om het gat te overbruggen. Dit extra bedrag is de zogenaamde O My Bag leefbaar loon toeslag. Tijdens een kick-off evenement op locatie werd het concept van leefbaar loon aan alle werknemers uitgelegd. We vertelden hen waarom wij als O My Bag dit willen doen als onderdeel van ons streven naar fatsoenlijke banen en hoe dit hun financiële situatie zal beïnvloeden. De leefbaar loon toeslag is overgemaakt naar Springfield en vlak voor de Puja-vakantie als bonus uitbetaald aan de arbeiders.

Het nog beter doen in 2022

In 2022 hebben we twee extra producenten in het project opgenomen, wat betekent dat we nu de O My Bag leefbaar loon toeslag betalen aan 3 fabrieken in Kolkata. Van het betalen van een totale leefbaarloon toeslag van € 5.058 in 2021, zitten we nu op een totaal van € 21.126 leefbaar loon toeslag betaald in 2022. Het aantal werknemers dat de premie heeft ontvangen is gestegen van 105 naar 357.

Bekijk onderstaande video's voor meer informatie.

Een inleiding tot ons Leefbaar Loon project.

0

Werknemers ontvingen in 2022 een toeslag voor een leefbaar loon

0

Partnerfabrieken ontvangen de leefbaar loon toeslag

0

€ toeslag leefbaar loon betaald in 2022

After Movie of EMA kick off event voor leefbaar loon project

Een gedeelde verantwoordelijkheid

Een belangrijke opmerking bij dit project is dat wij als O My Bag alleen niet de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor het betalen van een volledig leefbaar loon bij onze partnerfabrieken. We zijn geen eigenaar van de fabrieken en ze hebben meerdere afnemers. Als we het volledige leefbaar loon zouden betalen, zouden we die andere afnemers de verantwoordelijkheid ontnemen om ook leefbaar loon te gaan betalen. Dat is iets wat we willen voorkomen. Dus in plaats daarvan berekenen we wat ons aandeel in het gat is, en betalen dat als een extra bedrag. Door het zo makkelijk mogelijk te maken en proactief te communiceren hoe we het doen, hopen we de andere afnemers te inspireren om ook hun verantwoordelijkheid te nemen. Tegelijkertijd ondersteunen we onze partnerfabrieken om met hun andere afnemers het gesprek over leefbare lonen te voeren.

Image from living wage launching project