CO2 Strategie

Als internationaal bedrijf hebben wij van nature een impact op het milieu door de productie van onze producten. Ze worden vervaardigd in India en wereldwijd verzonden. Omdat we ons hiervan bewust zijn, voelen we de verantwoordelijkheid om klanten de mogelijkheid te bieden om bewuste en milieuvriendelijke keuzes te maken.

Onze Totale CO2 Voetafdruk en Intensiteit

Alles begint met het kennen van onze emissies. We houden rekening met Scope 1, 2 en 3 emissies. Het is uiterst belangrijk om Scope 3 op te nemen, aangezien het merendeel van onze emissies (meer dan 95%!) daaronder valt.

Elk jaar berekenen we onze ecologische voetafdruk met behulp van een uitgebreid berekeningsmodel en baseren we onze plannen op onze levenscyclusanalyse (LCA), die laat zien waar de grootste impact ligt. De emissies die niet voorkomen kunnen worden, worden gecompenseerd in het project voor schone kooktoestellen in India van FairClimateFund.

Naast de totale voetafdruk berekenen we ook elk jaar onze CO2 intensiteit. Aangezien we een groeiend bedrijf zijn, zal onze totale voetafdruk toenemen. Daarom is het essentieel om onze vooruitgang te meten aan de hand van de CO2 intensiteit, die onze emissies laat zien in verhouding tot onze jaarlijkse omzet in euro's.

Overzicht CO2 Voetafdruk 2021
Offsetting versus Vermijden

Het compenseren of vereffenen van je CO2 emissies betekent dat je deze berekent en het equivalent in euro's investeert in een erkend project buiten je toeleveringsketen dat CO2 vastlegt, bijvoorbeeld in vegetatie en bodems. Dit is een optie die vaak wordt aangeboden door luchtvaartmaatschappijen aan klanten die vluchten boeken, voor slechts enkele euro's.

Vermijden houdt in dat je binnen je eigen toeleveringsketen actie onderneemt om emissies direct te verminderen, bijvoorbeeld door over te stappen op een duurzamere vorm van transport of door zonnepanelen te laten installeren bij alle fabrieken waarmee je samenwerkt.

Bij O My Bag geven we altijd de voorkeur aan vermijden boven compenseren. Als een bedrijf alleen compenseert, brengt het geen blijvende veranderingen aan in zijn bedrijfsvoering die op de lange termijn koolstofemissies verminderen. Hoewel het berekenen en compenseren van emissies een goede eerste stap is, is het onmogelijk om alleen door compensatie klimaatneutraal te zijn. Daarom maakt O My Bag niet langer de claim om volledig klimaatneutraal te zijn door alleen compensatie. In plaats daarvan richten we ons op vermijden, onder andere door het verhogen van zeeverzendingen, samenwerken met GoodShipping, beperken van zakelijk reizen, vliegen op duurzame vliegtuigbrandstof voor zakelijke reizen en het zoeken naar een meer duurzame producent van hardware.