Wij Geven Terug

Onze missie is om een positieve impact in de wereld te maken. De fabrieken in India die onze tassen produceren delen deze missie met ons. Naast handelsrelaties streven we ernaar om een positieve invloed uit te oefenen op de omringende gemeenschappen, de mensen en het klimaat. Daarom doneren we 1% van de jaarlijkse omzet van O My Bag aan projecten die zich richten op vrouwenemancipatie, onderwijs en milieuvriendelijke innovatie. Tot op heden hebben we al 15.464 levens positief beïnvloed met onze steun. Hieronder kunt u meer lezen over deze projecten.

De Brickfield Schools

Het Brickfield Schools-project wordt geleid door het Kolkata Mary Ward Social Center (KMWSC). In heel India zijn duizenden steenfabrieken - openluchtfabrieken waar bakstenen met de hand worden gemaakt. De meeste arbeiders zijn migranten uit arme gebieden die samen met hun kinderen tot wel acht maanden per jaar in de steenfabrieken verblijven. Gedurende deze hele periode krijgen de kinderen geen formeel onderwijs. De Brickfield Schools zijn openluchtscholen waar de kinderen dagelijks 3 uur basisonderwijs ontvangen. Dit biedt hen een kans om hun levenskansen te verbeteren. Het curriculum van de scholen is afgestemd op de specifieke context en behoeften van de migrantenkinderen.

O My Bag financiert de volledige werking van drie scholen gedurende elk schooljaar, waardoor meer dan 300 kinderen onderwijs ontvangen. Daarnaast bieden we ondersteuning door schoolrugzakken te doneren aan alle kinderen.

• Niet alleen hebben de kinderen hiervan geprofiteerd, maar ook hun families werden betrokken bij het project. Zo werd er bijvoorbeeld begeleiding geboden over het belang van het naar school sturen van de kinderen, en werden er bewustwordingssessies georganiseerd voor ouders over uiteenlopende onderwerpen, variërend van veilige sociale afstand houden tot menstruele gezondheid.

KMWSC heeft een speciale workshop georganiseerd voor tienermeisjes als onderdeel van het Brickfield Schools-project.

• Er werd veel nadruk gelegd op gezondheid tijdens en na de Covid-pandemie. Zo werden er regelmatig gezondheidscontroles door een medisch professional uitgevoerd bij de kinderen, en indien nodig werd er gratis medicatie verstrekt.

• Tijdens strenge Covid-lockdowns verdienden migranten arbeiders geen geld, waardoor ze hun families niet konden voeden. Om die reden heeft KMWSC voedselpakketten uitgedeeld aan degenen die hulp nodig hadden.

Girls professional skills training in Kolkota
Professionele vaardigheidstrainingen voor vrouwen en meisjes

Sinds 2021 zijn we in samenwerking met KMWSC gestart met een project voor professionele vaardigheidstraining voor kwetsbare vrouwen en meisjes in Kolkata. Dit project is bedoeld voor jonge vrouwen en meisjes die bijvoorbeeld voortijdig zijn gestopt met school, het risico lopen slachtoffer te worden van mensenhandel of gedwongen zijn om hun familie te verlaten. Bij KMWSC worden deze vrouwen en meisjes getraind om professionals te worden in specifieke vakgebieden, zodat ze zelfverzekerd kunnen worden en financieel onafhankelijk. De trainingen omvatten onder andere computer vaardigheden, schoonheidsspecialist, bakken, kleermakerij en modeontwerp. De cursussen worden voltijds gegeven en duren 3 tot 6 maanden, afhankelijk van het onderwerp. Aangezien het versterken van vrouwen een kernpunt is bij O My Bag, sluit dit project perfect aan bij onze visie.

De Naz Foundation India

In juni 2022 lanceerden we een Pride-campagne met onze Rainbow Webbing Straps. Echter, we wilden de LGBTQ+-gemeenschap niet alleen commercieel benutten zonder daadwerkelijke steun te bieden. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een langetermijnpartner in India om de LGBTQ+-gemeenschap langdurig te ondersteunen. De Naz Foundation heeft dit mogelijk gemaakt. Naz is een Indiase non-profitorganisatie die in 1994 in New Delhi is opgericht door Anjali Gopalan. Aanvankelijk richtte de stichting zich op HIV/AIDS en seksualiteit. De visie van de stichting is om een rechtvaardige en gelijkwaardige samenleving te creëren door individuen uit sociaal en economisch achtergestelde gemeenschappen te transformeren tot veranderaars. Het woord 'naz' betekent 'trots' in het Urdu.

Onze donaties helpen de Naz Foundation bij de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum in New Delhi, de eerste in New Delhi. Het zal dienen als een "hub" waar mensen persoonlijke begeleiding, professionele en loopbaantraining, SOA-testen, doorverwijzingen naar klinieken en vele andere vormen van ondersteuning kunnen ontvangen. Belangrijker nog, het centrum zal de bezoekers voorzien van een netwerk van gelijkgestemde mensen. Dit zal een veilige ruimte zijn waar eenheid kan worden gecreëerd en waar men zijn "gekozen familie" kan vinden. Men kan deelnemen aan groepsgesprekken, of simpelweg binnen zitten en in alle rust lezen in de geplande bibliotheek. De dringende behoefte aan een dergelijk gemeenschapscentrum is duidelijk: elke maand ontvangt Naz meer dan 70 ernstige hulpoproepen via hun toegewijde LGBTQIA+ hulplijn en krijgen ze voortdurend verzoeken om hulp binnen via hun DM's op sociale media. Zonder een fysieke hub is het echter moeilijk om aan al deze behoeften te voldoen.

Future Hope

Elke nacht zijn er in Kolkata kinderen te vinden die op straat of in sloppenwijken slapen, kwetsbaar, ondervoed en verwaarloosd. Ze hebben weinig tot geen mogelijkheid om hun situatie te veranderen, omdat ze gevangen zitten in de vicieuze cirkel van armoede. In India zou het 7 generaties duren voordat een lid van een arm gezin het gemiddelde inkomen zou bereiken. Future Hope heeft als missie om deze cyclus te doorbreken voor de kinderen in Kolkata.

Future Hope is al meer dan 35 jaar actief in Kolkata en biedt huisvesting, erkend onderwijs, mentoring en sport aan meer dan 3.000 kinderen. Hun uitgebreide ervaring stelt hen in staat om de uitdagingen die deze kinderen tegenkomen volledig te begrijpen, en oplossingen te bieden die hun leven ingrijpend en blijvend veranderen, en de armoedecyclus doorbreken. Future Hope is zeer trots op hun oud-studenten die zelfstandige, hardwerkende leden van de samenleving zijn geworden, met een stabiel inkomen en gelukkige gezinnen. Wij zijn enorm blij om met Future Hope samen te werken.


The Cup

The Cup is een café opgericht door een organisatie genaamd Joyya. Het doel van dit café, uitsluitend voor vrouwen, is om werkgelegenheid en ondersteuning te bieden aan vrouwen in kwetsbare groepen. Gelegen in het Red Light District van Kolkata, is dit café een veilige ruimte waar vrouwen gezonde relaties kunnen opbouwen, een ondersteunende gemeenschap kunnen vormen en inspiratie kunnen opdoen voor de toekomst. Met het geld dat we hebben opgehaald tijdens onze Black Friday-campagne in 2018, konden we € 9.000 doneren aan The Cup, waardoor ze hun werk in de lokale gemeenschap kunnen voortzetten.

Het café dankt zijn naam aan de zeer populaire 'cha' bekers in India. Na gebruik worden de wegwerpbare kleibekers weggegooid en liggen ze doelloos in de goot. In The Cup café wordt chai geserveerd in prachtige handbeschilderde kopjes, die gekoesterd en goed verzorgd worden. Dit symboliseert waar 'The Cup' voor staat: een plek bieden waar vrouwen in de omgeving zich gesteund en gerespecteerd kunnen voelen. Vrouwen kunnen hier samenkomen om te kletsen, te lachen en hun diepste zorgen te uiten.

"You must be brave with your life, so others can be brave with theirs."