Materialiteitsanalyse

In 2020 hebben we onze allereerste Materiële Analyse uitgevoerd om ervoor te zorgen dat we de juiste prioriteiten stellen. We hebben grondig onderzocht wat onze meest betekenisvolle impact is op de samenleving en het milieu, waardoor we waardevol inzicht hebben verkregen in de onderwerpen die het meest essentieel zijn voor onze betrokkenen. Hartelijk dank aan iedereen die heeft deelgenomen.

HET PROCES

Goed geïnformeerd zijn over deze onderwerpen helpt ons om kwesties te identificeren die we moeten bespreken en communiceren met onze geweldige O My Bag fans, leveranciers, team en retailers. Het rapporteren over deze onderwerpen helpt ook bij het afstemmen van onze duurzaamheidsstrategie en duurzaamheidsbeheer, wat zal helpen bij het beslissen hoe interne middelen worden toegewezen.

De Materialiteitsmatrix is ontwikkeld in verschillende fasen.

We hebben duurzaamheids- en sectorexperts geraadpleegd, verschillende enquêtes bij belanghebbenden uitgevoerd en een interne workshop gehouden. Onze belanghebbenden zijn:

Klanten
Merkambassadeurs
Retailers
Experts
Leveranciers
Medewerkers

Vanaf 2020 wordt onze Materialiteitsanalyse om de twee jaar uitgevoerd.

De resultaten

De geïdentificeerde kwesties zijn overzichtelijk weergegeven in onderstaande matrix.

Op de y-as wordt de belangrijkheid van onderwerpen voor onze belanghebbenden weergegeven, de x-as toont de impact van O My Bag. Alle kwesties worden daarom relatief gepositioneerd op basis van zowel het belang van belanghebbenden als de impact van ons bedrijf.

Veel kwesties zijn nauw met elkaar verweven. Veranderingen in één kwestie kunnen invloed hebben op andere aspecten. Daarom moeten ze niet geïsoleerd worden bekeken, maar eerder als een samenhangend geheel.

We zullen deze inzichten gebruiken om onze duurzaamheidsstrategie en communicatie aan te passen. Het is dus een continu proces, maar we houden je op de hoogte. Ondertussen kun je kijken wat we al doen onder Ons Verhaal.