Hoe COVID-19 onze leveranciers beïnvloedt

De wereld staat stil en houdt de adem in in het licht van de huidige situatie veroorzaakt door COVID-19. Bij O My Bag maken we ons niet alleen zorgen om onze familie en vrienden, maar ook om onze partners en vrienden - onze uitgebreide O My Bag-familie - in India.
by Leonie Weber on May 14, 2020

Hoe is de situatie daar en wat voor invloed heeft dit op alle ambachtslieden die onze tassen maken? Dit is een vraag die misschien bij onze klanten is opgekomen en die we onszelf elke dag stellen. We volgen de ontwikkelingen op de voet en hebben veelvuldig contact met onze partners.

India is sinds maandag de 23e landelijk afgesloten. Veel arbeiders, vooral degenen die in de informele sectoren werken, leven van hand tot mond. Een lockdown en mogelijk inkomensverlies kunnen voor hen een levensbedreigende situatie worden.

In de landen waar de meeste modeproductie plaatsvindt, zijn zowel de sociale zekerheid als de gezondheidszorg niet zo goed toegerust en voorbereid als bijvoorbeeld in Nederland. In een dichtbevolkt land als India kunnen de potentiële dimensies van een COVID-19-verspreiding gruwelijk zijn.

Welke maatregelen neemt de regering om de Indiase burgers in deze buitengewone situatie te ondersteunen en welke impact heeft dit op onze producenten?

India onder Lockdown

De Indiase regering heeft de afgelopen week verschillende maatregelen genomen. Sinds maandag 23 maart is het hele land de komende 21 dagen volledig op slot om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Dit betekent ook dat onze partnerfabrieken de productie volledig stopzetten.

Op donderdag 26 maart kondigde minister van Financiën Nirmala Sitharaman een steunpakket van 20,6 miljard euro aan om de armen te steunen. Dit omvat de distributie van een vaste hoeveelheid voedsel per persoon voor de komende drie maanden, directe geldoverdrachten aan bijzonder kwetsbare groepen en de mogelijkheid van vooruitbetalingen van rekeningen van het Employee Provident Fund.

Hoe onze partnerfabrieken met de situatie omgaan

Gelukkig kunnen onze partnerfabrieken de komende twee maanden nog de normale salarissen van hun werknemers betalen. Daarna wordt het misschien uitdagender, maar ze zijn er zeker van dat ze kunnen blijven betalen, bijvoorbeeld door de overheadkosten te verlagen. Op dit moment, verzekerden ze ons, loopt niemand het risico om ontslagen te worden. We zijn, zoals je je kunt voorstellen, erg opgelucht!

Bij stukloonwerkers blijkt de situatie wat lastiger te zijn. Die arbeiders worden per stuk betaald (een praktijk die heel gebruikelijk is in de mode). Zij zijn momenteel het meest kwetsbaar in onze partnerfabrieken. Aangezien ze geen producten vervaardigen en leveren, zou men kunnen stellen dat betaling niet is voorzien. Juridisch gezien is het makkelijker om te stoppen met betalen, in tegenstelling tot de werknemers met een standaard arbeidscontract van onbepaalde duur. Onze partners verzekerden echter dat ze ook op de stukloonwerkers letten en oplossingen vinden om hen door deze moeilijke tijd te helpen, variërend van vooruitbetaling tot zelfs 70% van wat ze normaal zouden verdienen in de komende weken. zonder toekomstige aftrekposten.

Eén grote familie

Hoe geweldig en zorgzaam de mensen zijn waarmee we werken, blijkt ook in deze onzekere, zorgwekkende tijden. Patrick, onze Indiase leerlooier, reageerde onmiddellijk en gebruikte de halve dag die de overheid maandag aan bedrijven gaf om zich voor te bereiden op de lockdown, om zijn ca. 20 medewerkers 100 kg rijst en 100 kg aardappelen om ervoor te zorgen dat ze in ieder geval wat te eten hebben en zich de komende weken niet al te veel zorgen hoeven te maken over honger.

De fabriek in Springfield , vooruitlopend op de lockdown, stuurde hun arbeiders vrijdagavond al naar huis. Zo zorgden ze ervoor dat iedereen veilig thuis kon komen. Sommige arbeiders komen uit verder weg gelegen streken en moeten nogal wat reizen om bij hun families terug te komen. Met de aangekondigde afsluiting op zeer korte termijn en de stopzetting van het openbaar vervoer kort daarna, ontstonden er enkele chaotische taferelen met als gevolg dat mensenmassa's vastliepen op trein- en busstations. Goed om te weten dat de medewerkers van Springfield dit niet hebben hoeven meemaken.

Bezorgd over het welzijn en de gezondheid van hun werknemers, sloot EMA de fabriek al enkele dagen voor de officiële afsluiting. Ze zeiden tegen iedereen thuis te blijven en heel voorzichtig te zijn.

Tijdens de gesprekken die we hadden met de managementteams van de fabrieken spraken ze allemaal hun bezorgdheid uit voor de allerarmsten, die niet in de gelukkige positie verkeren van een vaste baan en sociale zekerheid. Prithiijit, oprichter van Mapletree, belde om uitleg te geven over enkele van de maatregelen die zijn opgenomen in het aangekondigde steunpakket. Hij leek opgelucht dat de regering deze maatregelen neemt.

Fair Fashion maakt het verschil

We houden nauw contact met onze Indiase collega's en hopen het beste voor hen. O My Bag heeft de fabrieken beloofd geen bestellingen te annuleren om hen enige zekerheid te bieden – het minste wat we konden doen naar onze mening. Als ze hulp nodig hebben, zullen we proberen ze te helpen waar mogelijk. We zijn één grote familie en doen dit samen.

Deze crisis laat ons zien hoe belangrijk het is om eerlijke mode (en eerlijke handel in het algemeen) te steunen. Onze partners zorgen voor hun werknemers, doen er alles aan om hun salaris te verzekeren en we zijn blij te weten dat ze sociale zekerheidsuitkeringen ontvangen. Niet alle modewerkers hebben zoveel geluk. We kunnen allemaal bijdragen om stap voor stap hun situatie te verbeteren.

Blijf veilig en gezond!

Liefde,

Leonie